خبر خوش به دارندگان سیم کارت های مکمل برنز، مکمل سیلور، مکمل گولد، و مکمل پلاتینیم!

 اکنون شما میتوانید به تمام بسته های تماس، انترنت، و پیام دسترسی داشته باشید.

بسته های انترنت

غیرفعال سازی

فعال سازی

فواید

قیمت به افغانی

بسته

PU فاصله H512 را به 3378 پیام کنید.

H512  را به 3378 پیام کنید.

512MB

10

یک ساعته 512MB

PU فاصله D50 را به 3378 پیام کنید.

D50  را به 3378 پیام کنید.

1GB

50

روزانه 1GB

PU فاصله D200 را به 3378 پیام کنید.

D200  را به 3378 پیام کنید.

200MB

15

روزانه 200MB

PU فاصله 149 را به 3378 پیام کنید.

149 را به 3378 پیام کنید.

1.5GB

149

هفته وار 1.5GB

PU فاصله 300 را به 3378 پیام کنید.

300 را به 3378 پیام کنید.

500MB

50

هفته وار 500MB

PU فاصله 10GB را به 3378 پیام کنید.

10GB  را به 3378 پیام کنید.

20GB

999

ماهوار 20GB (10GB + 10GB)

PU فاصله 4GB را به 3378 پیام کنید.

4GB  را به 3378 پیام کنید.

6GB

499

ماهوار 6GB (4GB + 2GB)

PU فاصله 599 را به 3378 پیام کنید.

599  را به 3378 پیام کنید.

9GB

599

ماهوار 9GB 

PU فاصله 7GB را به 3378 پیام کنید.

7GB  را به 3378 پیام کنید.

13GB

799

ماهوار 13GB 

PU فاصله NBS را به 3378 پیام کنید.

NBS  را به 3378 پیام کنید.

3GB

99

شبانه ماهوار 3GB

PU فاصله 25GB را به 3378 پیام کنید.

25GB  را به 3378 پیام کنید.

20GB

1999

90 روز 20GB

 

بسته های تماس

 

غیرفعال سازی

فعال سازی

فواید

قیمت به افغانی

بسته

PU فاصله W45 را به 3378 پیام کنید.

W45  را به 3378 پیام کنید.

159 دقیقه

45

هفته وار 159 دقیقه اتصالات به اتصالات

PU فاصله W75 را به 3378 پیام کنید.

W75  را به 3378 پیام کنید.

450 دقیقه

75

هفته وار 250 دقیقه اتصالات به اتصالات

PU فاصله M200 را به 3378 پیام کنید.

M200  را به 3378 پیام کنید.

1000 دقیقه

200

ماهوار 1000 دقیقه

PU فاصله M220 را به 3378 پیام کنید.

M220  را به 3378 پیام کنید.

1500 دقیقه

220

ماهوار 1500 دقیقه اتصالات به اتصالات

199 را به 3378 پیام کنید.

199 را به 3378 پیام کنید.

400 دقیقه

199

شبانۀ 5000 دقیقه اتصالات به اتصالات

5000 را به 3378 پیام کنید.

5000 را به 3378 پیام کنید.

4000 دقیقه (قابل استفاده از 10 شب – 6 صبح) 1000 دقیقه (قابل استفاده از 6 صبح – 10 شب)

599

ماهوار 5000 دقیقه اتصالات به اتصالات

PU فاصله M500 را 3378 پیام کنید.

M500  را به 3378 پیام کنید.

500 دقیقه

100

ساحوی ماهوار 500 دقیقه

PU فاصله N10 را به 3378 پیام کنید.

N10  را به 3378 پیام کنید.

250 دقیقه

10

روزانۀ 250 دقیقه برای اوقات غیرمزدحم

PU فاصله N35 را به 3378 پیام کنید.

N35  را به 3378 پیام کنید.

750 دقیقه

35

هفته وار 750 دقیقه برای اوقات غیرمزدحم

 

بسته های مکمل

 

غیرفعال سازی

فعال سازی

فواید

قیمت به افغانی

بسته

PU فاصله 45 را به 3378 پیام کنید.

45 را به 3378 پیام کنید.

500MB و 100 دقیقه اتصالات به اتصالات

45

روزانه مکمل

PU فاصله M299 را به 3378 پیام کنید.

M299 را به 3378 پیام کنید.

500MB، 1500 دقیقه، 500 پیام اتصالات به اتصالات

299

ماهوار مکمل

PU فاصله 450 را به 3378 پیام کنید.

450  را به 3378 پیام کنید.

2GB انترنت، 2000 دقیقه و 2000 پیام اتصالات به اتصالات

450

ماهوار مکمل

PU فاصله 499 را به 3378 پیام کنید.

499  را به 3378 پیام کنید.

3GB، 500 دقیقه، 500 پیام اتصالات به اتصالات

499

ماهوار مکمل

PU فاصله 799 را به 3378 پیام کنید.

799  را به 3378 پیام کنید.

6GB، 1000 دقیقه، 1000 پیام اتصالات به اتصالات

799

ماهوار مکمل

 

بسته های اجتماعی

 

غیرفعال سازی

فعال سازی

فواید

قیمت به افغانی

بسته

PU فاصله 150MB را به 3378 پیام کنید.

150MB را به 3378 پیام کنید.

150MB

10

اجتماعی روزانه 150MB

PU فاصله 400MB را به 3378 پیام کنید.

400MB  را به 3378 پیام کنید.

400MB

35

 اجتماعی  هفته وار400MB

PU فاصله N350 را به 3378 پیام کنید.

N350  را به 3378 پیام کنید.

300MB (قابل استفاده از 11:00 پنجشنبه شب – 11:59 شنبه شب)

25

اجتماعی آخر هفته 350MB

PU فاصله M99 را به 3378 پیام کنید.

M99  را به 3378 پیام کنید.

1.5GB

99

اجتماعی ماهانه 1.5GM

PU فاصله 65MB را به 3378 پیام کنید.

65MB  را به 3378 پیام کنید.

65MB

5

اجتماعی روزانه 65MB

PU فاصله W20 را به 3378 پیام کنید.

W20  را به 3378 پیام کنید.

200MB

20

اجتماعی هفته وار 200MB

PU فاصله N200 را به 3378 پیام کنید.

N200  را به 3378 پیام کنید.

200MB (قابل استفاده از 11:00 پنجشنبه شب – 11:59 شنبه شب)

10

اجتماعی آخرهفته 200MB  

 

بسته های یوتیوب

 

غیرفعال سازی

فعال سازی

فواید

قیمت افغانی

بسته

PU فاصله YT3 را به 3378 پیام کنید.

YT3  را به 3378 پیام کنید.

3GB

119

روزانۀ یوتیوب 3GB

PU فاصله YT5 را به 3378 پیام کنید.

YT5  را به 3378 پیام کنید.

5GB

299

ماهانۀ یوتیوب 5GB

PU فاصله YT10 را به 3378 پیام کنید.

YT10  را به 3378 پیام کنید.

10GB

549

ماهانۀ یوتیوب 10GB

PU فاصله YT15 را به 3378 پیام کنید.

YT15 را به 3378 پیام کنید.

15GB

599

ماهانۀ یوتیوب 15GB

 

بسته های تمام شبکه ها

 

De activation Code

فعال سازی

فواید

قیمت به افغانی

بسته

PU فاصله D3 را به 3378 پیام کنید.

D30  را به 3378 پیام کنید

30 دقیقه

25

تمام شبکه ها 30 دقیقه

PU فاصله 90 را به 3378 پیام کنید.

90  را به 3378 پیام کنید.

100 دقیقه

90

تمام شبکه ها 100 دقیقه

PU فاصله M250 را به 3378 پیام کنید.

M250  را به 3378 پیام کنید.

300 دقیقه

250

تمام شبکه ها 300 دقیقه

PU فاصله AZADI را به 3378 پیام کنید.

AZADI  را به 3378 پیام کنید.

500 دقیقه و 500 پیام به تمام شبکه ها

750

آزادی

PU فاصله ZIAD را به 3378 پیام کنید.

ZIAD  را به 3378 پیام کنید.

850 دقیقه و 850 پیام و 1GB انترنت

850

آزادی

 

بسته های پیام

 

De activation Code

فعال سازی

فواید

قیمت به افغانی

بسته

PU فاصله BDS را به 3378 پیام کنید.

BDS را به 3378 پیام کنید.

200 پیام

10

روزانۀ پیام

PU فاصله BMS را به 3378 پیام کنید.

BMS را به 3378 پیام کنید.

2000 پیام

65

ماهوار پیام 

 

 

شرایط پیشکش

مشتریانی سیم کارت های دیگر میتوانند با ارسال MS، MG ویا MP سیم کارت خود را دربدل فیس 100 افغانی به مکمل تغییر دهند.

سایر قیمت های دیگر مانند: تماس های اتصالات به اتصالات، تماس به شبکه های دیگر، تماس های بین المللی، و دیگرقیمت ها بر اساس بستۀ کنونی ممتاز می باشد.

تمامی بسته ها در سیم کارت های مکمل سیلور و مکمل گولد بطور خود کار تجدید می گردند.

برای دسترسی آسان به خدمات و محصولات اتصالات #888* را دایل نمایید ویا اپلیکیشن اتصالات (My Etisalat AFG) را دانلود کنید.

تماس:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

0786-786-786

888

ویا از نمایندگی های اتصالات دیدن کنید.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp