معرفی:

شرکت اتصالات افغانستان متعهد به اصل مسئولیت های اجتماعی بوده و مسئولیت های اجتماعی را درصورت لزوم دید پالیسی ها و عملکرد های خویش برای بهبود وضعیت کارمندان، شرکا، و در مجموع افغان ها، انجام می دهد . از همین رو، ابتکاراتی زیادی تحت پوشش چتر این خدمات انجام شده است که راه را برای استراتیژی آیندۀ مسئولیت های اجتماعی در اتصالات هموار می سازد.

 

هدف اتصالات افغانستان این است تا منحیث یک شرکتی که در تمام معاملات خود شفاف بوده و سهم مثبت در زندگی افغان ها داشته باشد، شناخته شود. اتصالات افغانستان  متعهد به ارزش های اصلی در تمام ساحات تجاری خود که شامل انجام مسئولیت های اجتماعی است، می باشد.

 

یکی از ارزش های اصلی اتصالات همانا خدمت به جامعه است، تعهدی که برای بهبود زندگی مردم و حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده انجام می‌شود. ما این کار را با حمایت از طیف گسترده ای از ابتکارات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در سراسر کشور انجام می دهیم.

 

با همکاری  نزدیک با دولت، سازمان ها، و سایر شرکت ها، ما رویداد ها و برنامه ها را برای تقویت تعلیم و تربیه، رفاه جامعه، ارتباطات بین المللی، و فرهنگ در داخل و خارج از افغانستان، حمایت و پشتیبانی مالی می نماییم.

 

به باور ما، تعلیم و تربیه باعث تغییر مثبت در زندگی افراد می گردد. از همین رو، ما از پروژه های سواد آموزی و موسسات تعلیمی حمایت مالی می نماییم. ما از توسعه مکاتب، موسسات تحصیلات عالی، و لابراتوار های آموزشی حمایت نموده و استعداد ها را برای ادامۀ تحصیلات عالی در رشتۀ دلخواه شان، تشویق می نماییم.

 

در اتصالات، ما محصولات و خدمات خود را به این باور که تمام افراد جامعه شایستۀ آزادی ارتباطات هم مانند اند، برای افراد با نیازمندی های خاص طرح می نماییم. ما به تعهد خود نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکتی با هدف ایجاد تغییر مثبت و ساختن جهانی بهتر که در آن همۀ ما زندگی کنیم، ادامه خواهیم داد.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp