پیشرفت جامعه

شرکت مخابراتی اتصالات فعالیت های ذیل را منحیث مسئولیت های اجتماعی شرکتی خویش انجام داده است:

بازسازی مساجد

یکی از ابتکارات افتخار آمیز اخیر اتصالات بازسازی و نوسازی مساجد در سراسر کشور می باشد. مساجد بازسازی شده مکان مناسبی را برای نماز گزاران و زمینۀ تعلیم آموزه های ارزشمند اسلام را فراهم می سازد. منحیث یک شرکت اماراتی، بازسازی مساجد و سایر پروژه ها مطابق با دیدگاه رهبری ما برای حمایت از باز سازی افغانستان می باشد.

 

جایزۀ سالانه تلاوت قرآن

شرکت اتصالات برنامه حسن تلاوت قرآنکریم را با همکاری وزارت حج و اوقاف همه ساله برگزار می نماید. برندۀ این رقابت در صورت امکان به نمایندگی افغانستان در رقابت های تلاوت قرآنکریم که درجریان ماه رمضان در دوبی برگزار می گردد، اشتراک مینماید. در اخیر این رقابت ها، شرکت اتصالات برای قاری های برتر جوایز نقدی تفویض می نماید.

 

برنامه توزیع غذا

همه ساله در جریان ماه مبارک رمضان، شرکت اتصالات هزاران بستۀ غذای آماده را برای نیازمندان در سراسر افغانستان توزیع می نماید.

 

برنامه حج

شرکت اتصالات طی سال های گذشته وسایل ابتدایی را زیرنام بستۀ وسایل حج برای زائرین حج فراهم می نماید. این بسته ها شامل یک سیم کارت نیز می باشند تا زمینه ارتباطات زائرین با فامیل و دوستان شانرا در داخل کشور فراهم نماید.

 

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp