اتصالات افغانستان یکی از شرکت های متمم اتصالات امارات متحده عربی، یکی از شرکت های بزرگ مخابراتی در جهان و پیشتاز درخاورمیانه و افریقا که دفتر مرکزی آن در امارات متحده عربی موقعیت دارد، می باشد. اتصالات در بیش از 15 کشور جهان در خاورمیانه، افریقا و آسیا فعالیت داشته و برا بیش از 141 میلیون مشترک خدمات مخابراتی عرضه می نماید.

اتصالات در اگست 2007 فعالیت خویش را در افغانستان آغاز نمود و در فرصت اندک به یکی از شرکت های به سرعت در حال توسعه کشور مبدل گردید. در حال حاضر اتصالات در 34 ولایت و بیش از 200 ولسوالی از طریق بیش از 12000 نماینده گی خویش، خدمات صدا و انترنت را برای افغان ها فراهم می سازد. افزون براین، اتصالات دارای پوشش 3G در 22 ولایت افغانستان می باشد.

 

ما یک شرکت امارات متحدۀ عربی استیم که بر اساس تعهدات رهبران مان متعهد به حمایت همه جانبه از بازسازی افغانستان می باشیم. ما باورمند به ایجاد فرصت ها و شریک ساختن نعمت های که خداوند برایمان اعطا نموده است با دیگران در سراسر جهان از طریق ایجاد فرصت های اقتصادی در بازار های در حال توسعه مانند افغانستان، می باشیم. آغاز فعالیت اتصالات در افغانستان جزء از تعهدات دراز مدت امارات متحدۀ عربی برای مشارکت و همکاری با افغان ها جهت تغییر این کشور به یک افغانستان آرام و شگوفا می باشد.

 

قابل ذکر است که 90 فیصد کارمندان اتصالات افغانستان را افغان ها تشکیل میدهند. نظر به تعهد اتصالات افغانستان برای مشارکت در پیشرفت افغانستان و بهبود زنده گی و ارتقاع مهارت های کارمندان افغان، اتصالات برنامۀ آموزشی را به مقصد آموزش و ارتقاع کارمندان افغان به موقف های مدیران ارشد، راه اندازی نموده است. ما در نظر داریم تا بیش از 400 کارمند را در جریان این برنامه آموزش داده و انتظار نتایج عالی آن هستیم. گفتنی است که این برنامه به کمک اکادمی اتصالات در امارات متحده عربی آغاز گردیده و کارمندان افغان تحت نظر آموزگاران بین المللی آموزش می بینند.

 

اتصالات باورمند به داشتن نقش مهم در حمایت جوامع و ادای مسئولیت های اجتماعی خویش می باشد. حمایت ما از تیم ملی کریکت افغانستان، توسعه ورزش در سطوح مخلتف و بسر رساندن مسئولیت های اجتماعی در عرصه های صحت، معارف و سایر موارد دیگر نشان دهندۀ تعهدات اتصالات گروپ به مردم افغانستان می باشد.

همچنان، اتصالات افغانستان زمینۀ ارتباطات بی نظیر را از طریق موافقت رومینگ با 231 شبکه مخابراتی در 116 کشور، فراهم می سازد. ایجاد فردای بهتر، بهبود زنده گی مردم عادی، ایجاد شغل، کمک برای رشد تجارت و اقتصاد ملی از تعهدات اتصالات برای آیندۀ درخشان افغانستان می باشد.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp