اوس د اتصالات شمیرو ته د اړیکو نیولو له غوره بیو سره خوند واخلئ.


خپله نوی کیدل غیرفعالول فعالول اعتبار مهال بیه ګټې وړاندیزونه
هو Pu فاصله M220 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. M20 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۳۰ ورځی ۲۲۰ افغانی ۱۷۵۰ اتصالات دقیقی ۱۷۵۰د اتصالات  دقیقو میاشتنۍ کڅوړه
نه Pu فاصله H10 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. H10 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۱ ساعت ۱۰افغانۍ د اتصالات شمیرو ته ۶۰ دقیقې د اتصالات ۶۰ دقیقو ساعتواره دقیقېې
هو Pu فاصله ۷۰۰ ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۷۰۰ ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۱ ورځ ۴۰افغانۍ د اتصالات شمیرو ته ۱۲۵ دقیقې+۵۰ پیغامونه د اتصالات ۱۲۵ دقیقو ورځنۍ کڅوړه
هو Pu فاصله 900 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۹۰۰ ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ ۱ ورځ ۲۵افغانۍ د اتصالت ۱۰۰ دقیقېې د اتصالات ۱۰۰ دقیقو ورځنۍ کڅوړه
هو Pu فاصله 801 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۸۰۱ ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ ۱ ورځ ۱۵افغانۍ د اتصالات ۵۰ دقیقې د اتصالات ۵۰ دقیقو ورځنۍ کڅوړه
هو Pu فاصله N10 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. N10 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ ۱ ورځ ۱۰افغانۍ د اتصالات ۴۰۰۰ دقیقو شپنۍ کڅوړه د ګټې اخیستنې وخت د (شپې ۱۰ بجو څخه د سها تر ۶ بجو) د اتصالات شمیرو ته د بې ګڼو او ګوڼې ۲۵۰ دقیقو ورځنۍ کڅوړه
  PU فاصله W45 ولیکیۍ او ۳۳۷۸ ته تې واستوۍ W45 ولیکۍ او ۳۳۷۸ ته یې واستوۍ ۷ ورڅې ۴۵افغانۍ د اتصالات ۲۰۰ دقیقي د اتصالات ۲۰۰ دقیقه کڅوره
هو Pu فاصله W75 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. W75 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۷ورځې ۷۵افغانۍ د اتصالات ۲۵۰ دقیقې داتصالات ۲۵۰ دقیقو اونیزه کڅوړه
هو Pu فاصله N35 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. N35  ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۷ورځې ۳۵افغانۍ د اتصالات ۷۵۰ دقیقې د ګټې اخیستنې وخت د (شپې ۱۰ بجو څخه د سها تر ۶ بجو)  د بې ګڼې او ګوڼې د وخت ۲۵۰ دقیقو اونیزه کڅوړه
هو Pu فاصله M200 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. M200 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۳۰ورځې ۲۰۰افغانۍ د اتصالات ۱۰۰۰ دقیقې د اتصالات ۱۰۰۰ دقیقو میاشتنۍ کڅوړه
هو Pu فاصله 5000 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۵۰۰۰ ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۳۰ورځې ۵۹۹افغانۍ د اتصالات ۵۰۰۰ دقیقې د ګټې اخیستنې وخت د (شپې ۱۰ بجو څخه د سها تر ۶ بجو)  د اتصالات ۵۰۰۰ دقیقو میاشتنۍ کڅوړه
هو Pu فاصله 199 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۱۹۹ ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. ۳۰ورځې ۱۹۹افغانۍ د اتصالات ۴۰۰۰ دقیقې د ګټې اخیستنې وخت د (شپې ۱۰ بجو څخه د سها تر ۶ بجو)  د اتصالات ۴۰۰۰ دقیقو شپنۍ کڅوړه د ګټې اخیستنې وخت د (شپې ۱۰ بجو څخه د سها تر ۶ بجو) د اتصالات شمیرو ته

هو

PU فاصله 80 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ.

80 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ.

۱۴ ورځنۍ

80 افغانۍ

۴۰۰ دقیقې اتصالات ته 

۴۰۰ دقیقې اتصالات ته

هو

PU فاصله R30 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ..

R30 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ.

۳۰ ورځې

30 افغانۍ

د اتصالات شمیروته هره دقیقه په ۱ افغانۍ ( لګښت د هرو ۳۰ ثانیو حساب له مخې)

میاشتتنۍ ۱ افغانۍ هره دقیقه

هو

PU فاصله R10 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ.

R10 ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ.

۷ورځې

10 افغانۍ

د اتصالات شمیروته هره دقیقه په ۱ افغانۍ ( لګښت د هرو ۳۰ ثانیو حساب له مخې)

اونیزه ۱ افغانۍ هره دقیقه

  • پیریدونکي کولای شي، چې دا کڅوړه څو ځله فعاله او دبیا غیرفعالولو سره فعاله کړئ.
  • پیریدونکي کولای شي، چې ۶۰۶ ته د ۵۰۵ شمیرې په استولو سره د خپلې کڅوړې ګټې وګوري.
محصولاتو او چوپړتیاوو ته د اسانه لاسرسي لپاره #888* ډایل کړئ او یا هم د اتصالات اپلیکیشن (My Etisalat AFG) راښکته کړئ.
اړیکه:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0786-786-786
888
د اتصالات خرڅلاو څانګو څخه لیدنه وکړئ.

logo

ځای

احسان پلازه، حاجي یعقوب چوک ته څېرمه، شهر نو، کابل افغانستان
+93 786 786 786

 د covid-19 ګواښنه

زما اتصالات اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ

د اتصالات ټولو محصولاتو او خدماتو ته فوري لاسرسی ډاونلوډ او ترلاسه کړئ
آندروید
آیفون

MyEAApp