• دید کلی

  • هزینه

دید کلی:

بستۀ سیم کارت ایکسل ما را خریداری نموده و از فواید متعدد که باعث بهبود ارتباطات تجارت، کاهش بل ماهانه و تسهیل در اتصال صدا و انترنت با مناسبترین قیمت میگردد، لذت ببرید.

مزایای سیم کارت بعد پرداخت ایکسل:

  • سیم کارت رایگان
  • نرخ نازل انترنت و پیام های تصویری
  • نازلترین نرخ تماس ها و پیام های اتصالات به اتصالات

فواید دیگر نیز برای شما داریم!

با افزایش فواید بیشتر در پیام ها، تماس های ملی و بین المللی شما میتوانید از تعرفه های مناسب و انعطاف پذیر برای در ارتباط بودن و براوردن نیاز مندی های ارتباطات تان، لذت ببرید.

 

نکات برجستۀ مزایا:

  • نازلترین نرخ تماس های اتصالات به اتصالات و اتصالات به شبکه های دیگر.
  • نازلترین نرخ انترنت و پیام های تصویری.
  • بسته های کمکی پیام، دقایق رایگان، و تماس های بین المللی دربدل نازلترین قیمت ممکن.

 

شرایط قابل تطبیق می باشد.

پیشکش راه حل های سیم کارت بعد پرداخت اتصالات شما و تجارت تانرا قادر میسازد تا همیشه در تماس باشید. راه حل های انعطاف پذیر ما ارزش و کیفیت بی نظیر را به شما عرضه میدارد.

صورت حساب به ثانیه

نرخ  های تخفیف یافتۀ تماس های داخلی

اکسل ویژه گی ها
رایگان فعال سازی سیم کارت
100 افغانی فیس ماهوار 
1000 دقیقه  تماس های رایگان به شماره های گروپ
1 افغانی فی دقیقه تماس های اتصالات به اتصالات
2 افغانی فی دقیقه  تماس  به شبکه های دیگر
1.50 افغانی فی پیام پیام های اتصالات به اتصالات
2 افغانی فی پیام پیام  به شبکه های دیگر
500 پیام پیام های رایگان به شماره های گروپ
10 افغانی فی پیام پیام های بین المللی
رایگان فعال سازی انترنت
0.5 افغانی فی ام بی استفادۀ انترنت
رایگان فعال سازی خدمات نغمات تلیفونی
15 افغانی فی نغمه خرید نغمه تلیفونی

*استفادۀ منصفانۀ 6000 دقیقه

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp