• دید کلی

 • ازدیا کریدت از افغانستان

 • ازدیاد کریدت از خارج افغانستان

 • شرکای ما

ازدیاد کریدت

اتصالات افغانستان روش جدیدی ازدیاد کریدت را برای شما پیشکش میدارد. حالا شما میتوانید به شماره های پیش پرداخت فامیل و دوستان تان درحین بازدید ویا زنده گی در خارج از کشور از نمایندگی ها، انترنت، ویا گوشی خود کریدت اضافه کنید.

طریقه ازدیاد کریدت:

یک عضو فامیل ویا دوست شما که خارج است میتواند به شماره اتصالات خود از چهار طریقۀ آسان ذیل کریدت اضافه کند:

 • موبایل به موبایل
 • آنلاین
 • از طریق نمایندگی
 • از طریق غرفه های خودکار

فقط از سایت انترنتی شرکای ما در بالا دیدن نمایید و بهترین روشی ازدیاد کریدت به عزیزان تانرا انتخاب کنید.

ازدیاد فوری کریدت به موبایل تان

به موبایل خود، فامیل، ویا دوستان تان از هرگوشۀ افغانستان کریدت اضافه کنید.

دکمه را کلیک کنید ازدیاد آنلاین کریدت

طریقه:

 1. خود را راجستر کنید ویا به حساب خود وارد شوید.
 2. شمارۀ تانرا وارد کنید.
 3. شبکه را انتخاب کنید.
 4. مبلغ را وارد کنید.
 5. جزئیات کارت تانرا وارد کنید.
 6. شما کریدت را موفقانه اضافه نمودید.

ازدیاد کریدت از خارج افغانستان

ازدیاد فوری کریدت به موبایل تان

به موبایل خود، فامیل، ویا دوستان تان از هرگوشۀ جهان کریدت اضافه کنید.

دکمه را کلیک کنید ازدیاد آنلاین کریدت

طریقه:

 1. شمارۀ موبایل تانرا وارد کنید.
 2. با استفاده از حساب رسانۀ اجتماعی وارد شوید ویا راجستر کنید.
 3. جزئیات کارت تانرا وارد کنید.

برای هرگونه سوال، اینجا را کلید کنید.

شرکای ما

اتصالات افغانستان راه جدیدی را برای ازدیاد کریدت به حساب تان را برای شما ارائه می دهد. حالا میتوانید به حساب‌های پیش‌پرداخت دوستان یا فامیل تان را در حین بازدید یا زندگی در خارج از کشور از نمایندگی ها، سایت انترنتی، و یا حتی گوشی‌های موبایل کریدت اضافه کنید.

شرکای ما قرار ذیل اند:

Ezetop has various outlets in UAE and other gulf countries,Canada, USA, Europe, Asia
and have a wide network of retail outlets.
For more details please log on to http://www.ezetop.com

Transfer To™ International Mobile Recharge solution is enabled phone to phone via SMS or USSD. The solution is offered by mobile operators within Transfer To™ global airtime network in the Middle-East (Saudi Arabia, Kuwait, UAE), Europe (France, Germany), Asia (Malaysia, Singapore, Hong Kong) and the US. For more details please visit www.transfer-to.com

Prepay Nation through its partner network of 20,000 point of sale locations – enables individuals to support their family & friends across international borders by facilitating the transfer of small to large sums in Top-Ups of their wireless phones. For more details please visit www.prepaynation.com

Tranglo is a leading international mobile financial transactions hub operator that enables cross-border airtime exchange, money transfer and bill payment via its award-winning innovative solutions. For more info on Tranglo, please visit www.tranglo.com

Klink Mobile is an international airtime top up organization that facilitates the transfer of minutes to mobile devices worldwide. Klink Mobile provides an efficient way for people to quickly replenish or share minutes anywhere with anyone. For more info on Klink Mobile visit www.klinkmobile.com

Top-up4 You has more than 10,000 outlets spread across Bangladesh, USA, Canada and UAE through which credit can be purchased and added for EA prepaid and postpaid lines in Afghanistan. For more information, visit the partner website at www.topup4you.com

Orange Pay Services Company, E-Pay company providing services of electronic balance recharge to the retailers via Mobile phones, POS Machines, PC and Kiosks. www.orangepay.af

eTopUpOnline allows it's registered users to send top-ups to prepaid mobile phones to over 120 operators worldwide. Users can even top up directly from their handset using the mobile portal or by downloading the free applications for their smart phones. www.etopuponline.com

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp